Femme Metale Chrome
110 mm brett tyg i 100% bomull.
165:-
Playground Love Sugar
110 mm brett tyg i 100% bomull.
165:-
Vinyl Charms Scarlet
110 mm brett tyg i 100% bomull.
165:-
Rebel Cherie Kisses
110 mm brett tyg i 100% bomull.
165:-
Stardust Dawn
110 mm brett tyg i 100% bomull.
165:-
Wild Heart Daring
110 mm brett tyg i 100% bomull.
165:-
 
 
 
Quiltmakeriet
Brobyvägen 4, 570 12 Landsbro
info@quiltmakeriet.se
visitmyhaven.blogspot.se